Żychlińska, J. „Rola I Pozycja społeczna Kobiet We Wczesnej Epoce żelaza Przez Pryzmat Zmian W rytuałach Pogrzebowych – Na przykładzie Wielkopolski”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 21, grudzień 2016, s. 491-03, doi:10.14746/fpp.2016.21.19.