Fogel, Jerzy, Andrzej Sikorski, Jarosław Jasiewicz, i Alina Łosińska. „«Nowy» gródek późnośredniowieczny W Rejonie Jezior bnińskich (Błażejewo, Gm. Kórnik, Woj. Wielkopolskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 100 (listopad 1, 2018): 269-296. Udostępniono październik 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15648.