Ciesielska, Adriana. „Elementy Teorii społecznej W Archeologii - Koncepcje Grup, Instytucji I Struktur społecznych”. Folia Praehistorica Posnaniensia 100 (listopad 1, 2018): 344-350. Udostępniono październik 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15657.