Bukowski, Zbigniew. „Jacek Woźny, Symbolika Przestrzeni Miejsc Grzebalnych W Czasach ciałopalenia zwłok Na Ziemiach Polskich (od środkowej Epoki brązu Do środkowego Okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, Ss. 187.”. Folia Praehistorica Posnaniensia 100 (listopad 1, 2018): 355-368. Udostępniono październik 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15659.