Bukowski, Zbigniew. „Jacek Woźny, Symbolika Przestrzeni Miejsc Grzebalnych W Czasach ciałopalenia zwłok Na Ziemiach Polskich (od środkowej Epoki brązu Do środkowego Okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, Ss. 187”. Folia Praehistorica Posnaniensia 10 (listopad 1, 2018): 355–368. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15659.