Krzyszowski, Andrzej. „Wczesnoneolityczne Figurki Antropomorficzne Na przykładzie Nowego Znaleziska Z Lipnicy W województwie Wielkopolskim”. Folia Praehistorica Posnaniensia 120 (listopad 1, 2018): 65-79. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15686.