Żychlińska, Justyna. „Recepcja «importu» Nordyjskiego Na Ziemiach Polskich We Wczesnych Fazach Kultury łużyckiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 12 (listopad 1, 2018): 311–316. Udostępniono maj 29, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15698.