Żurkiewicz, Danuta. „Społeczności Kultury późnej Ceramiki wstęgowej Centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 160 (listopad 1, 2018): 47-111. Udostępniono październik 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15787.