Koliński, Rafał. „O Ziarnie, kościach I załamaniu Osadniczym Nad Haburem”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad 1, 2018): 201–217. Udostępniono marzec 2, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15791.