Żychlińska, Justyna. „Kilka Uwag Na Marginesie Badań stosunków społecznych ludności «łużyckiej»”. Folia Praehistorica Posnaniensia 160 (listopad 1, 2018): 299-311. Udostępniono październik 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15812.