Szydłowski, Marcin. „Przemiany społeczno-Kulturowe W Okresie Formowania Się państwa Piastowskiego W Wielkopolsce północno-Zachodniej Na Podstawie materiałów Archeologicznych Z Santoka I Międzyrzecza”. Folia Praehistorica Posnaniensia 160 (listopad 1, 2018): 389-398. Udostępniono październik 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15822.