Błaszczyk, Dariusz. „Społeczna Interpretacja Wybranych wczesnośredniowiecznych Cmentarzysk rzędowych W Perspektywie Gender Studies I Lifecycle Analysis”. Folia Praehistorica Posnaniensia 160 (listopad 1, 2018): 417-425. Udostępniono październik 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15825.