Kośko, Aleksander. „Od nadwarciańskiego Matecznika Ku Archeologii Pogranicza Zachodu I Wschodu Europy”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad 1, 2018): 479–490. Udostępniono luty 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15836.