Chmielowski, Stanisław. „Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów Prawnych Z Kolekcji Ashmolean Muzeum”. Folia Praehistorica Posnaniensia 24 (grudzień 15, 2019): 11-34. Udostępniono wrzesień 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/26304.