Deiksler, Roman. „Social Network Analysis Dzieł Józefa Flawiusza. Studium Przypadku Dla Galilei W Czasie Pierwszego Powstania Żydowskiego”. Folia Praehistorica Posnaniensia 24 (1): 35-46. Udostępniono październik 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/26306.