Przeździecki, Michał, Michał Szubski, i Artur Grabarek. „Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz Krzemienny Z Osady ludności Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Na Stanowisku Podlesie 6, Woj. świętokrzyskie”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień 15, 2020): 191-208. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27830.