Sawicka, Joanna. „Kwestia Chronologii, Typologii I Pochodzenia Szklanej biżuterii Z wczesnośredniowiecznego ośrodka Grodowego W Gnieźnie”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień 15, 2020): 247–289. Udostępniono luty 3, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27847.