Dec, Olga. „Potrzeba Rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków «wampirów» Z Ziem Polskich”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień 15, 2020): 63-70. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27848.