Antowska-Gorączniak, Olga, i Włodzimierz Lajsner. „Ślady Produkcyjne Na cegłach Profilowanych Z Placu Kolegiackiego W Poznaniu – próba Rekonstrukcji Dawnej wytwórczości Strycharskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień 30, 2021): 9-40. Udostępniono lipiec 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/31054.