Mizerka, Jagoda. „Wczesnośredniowieczne Grodzisko W Dusinie, Pow. gostyński, Woj. Wielkopolskie W świetle Ponownej Analizy Archeologicznej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień 30, 2021): 171-226. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/31070.