Żychlińska, Justyna. „Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, T. 11 (red. K. Dzięgielewski)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 27, no. 27 (grudzień 29, 2022): 227–237. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/36661.