Antowska-Gorączniak, Olga. „Źródła Archeologiczne Do dziejów Drukarstwa Na przykładzie Drukarni Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń 1, 2015): 39-61. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/3760.