Smółka, Emila. „Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld Der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń 1, 2015): 571-574. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/3799.