Michałowski, Andrzej, i Milena Teska. „Tradycja I Nowe prądy W Badaniach Nad młodszym Okresem Przedrzymskim W Wielkopolsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia 18 (styczeń 1, 2013): 197–216. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/478.