Kobiałka, Dawid, Mikołaj Kostyrko, i Kornelia Kajda. „Archeologia Poza archaīos. Przykład Obozu jeńców Wojennych I Internowanych W Tucholi (woj. Kujawsko- -Pomorskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień 15, 2016): 177-200. Udostępniono październik 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/8627.