Matczak, Magdalena Domicela. „Tożsamość upamiętniona W Przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich Mozaik W Rotundzie W Salonikach W Grecji”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień 15, 2016): 313-338. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/8651.