Żychlińska, Justyna. „Rola I Pozycja społeczna Kobiet We Wczesnej Epoce żelaza Przez Pryzmat Zmian W rytuałach Pogrzebowych – Na przykładzie Wielkopolski”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień 15, 2016): 491–503. Udostępniono listopad 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/8665.