1.
Fogel J, Sikorski A, Jasiewicz J, Łosińska A. „Nowy” gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie). 10.14746/fpp [Internet]. 1 listopad 2018 [cytowane 25 wrzesień 2022];100:269-96. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15648