1.
Bukowski Z. Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. 10.14746/fpp [Internet]. 1 listopad 2018 [cytowane 3 grudzień 2023];10:355-68. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15659