1.
Błaszczyk D. Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis. 10.14746/fpp [Internet]. 1 listopad 2018 [cytowane 25 wrzesień 2022];160:417-25. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15825