1.
Śmietana M, Karski K. Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow. 10.14746/fpp [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 3 październik 2022];24:289-08. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/26275