1.
Antowska-Gorączniak O, Lajsner W. Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej. 10.14746/fpp [Internet]. 30 grudzień 2021 [cytowane 26 czerwiec 2022];26:9-40. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/31054