1.
Mizerka J. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej. 10.14746/fpp [Internet]. 30 grudzień 2021 [cytowane 5 lipiec 2022];26:171-26. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/31070