1.
Rakoca A, Rozbiegalski P. Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie. 10.14746/fpp [Internet]. 1 styczeń 2015 [cytowane 25 wrzesień 2022];20:397-2. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/3791