Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Kubicka, Anna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii, Polska

  • Vol 19 (2014) - Studia i materiały
    Analiza antropologiczna materiału kostnego z wykopów nr 69 i 70 ze stanowiska Poznań-Ostrów Tumski 9/10
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo