Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Sobkowiak-Tabaka, Iwona, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo