Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Kajda, Kornelia, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland, Polska

  • Vol 21 (2016) - Metody – Studia – Dyskusje
    Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko- -pomorskie)
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo