Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Żuk, Lidia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii

  • Vol 18 (2013) - Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś
    Cudze ganicie, swego nie znacie… Koncepcje krajobrazu w dwudziestoleciu międzywojennym i ich recepcja w archeologii osadnictwa
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo