Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Zapłata, Rafał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Historii Sztuki, Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo