Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Rzepecki, Seweryn, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo