Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Ostrowski, Wojciech, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo