Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Boltrik, Yuriy, Instytut Archeologii Akademii Nauk Ukrainy, Ukraina

  • Vol 18 (2013) - Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś
    Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska w Severinìvce, obwód Winnica
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo