Pressto.

Nagłowek strony

Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

Grużdź, Witold, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Archeologii (Polska)
Gryzińska-Sawicka, Natalia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Gryzińska-Sawicka, Natalia, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Głuszek, Inga, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń, Poland

H

Honkisz, Beata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)

I

Ignaczak, Marcin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Indycka, Elżbieta, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny w Gieczu Grodziszczko, 63-012 Dominowo (Polska)

J

Jaeger, Mateusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej (Polska)
Jankowska, Dobrochna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Jasiewicz, Jarosław, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań (Polska)

K

Kaczor, Maciej, Instytut Archeologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89D, 61 614 Poznań, Polska
Kajda, Kornelia, Instytut Archeologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska
Kajda, Kornelia, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland (Polska)
Kiarszys, Grzegorz, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Archeologii IHiSM (Polska)
Kiarszys, Grzegorz, Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin Szczecin, Polska
Klimowicz, Arkadiusz, Çatalhöyük Research Project (Polska)
Kloska, Maria, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland (Polska)
Kloska, Maria Monika, Instytut Archeologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska
Kobiałka, Dawid, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, Poland (Polska)
Kobiałka, Dawid, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Kóčka-Krenz, Hanna, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Kóčka-Krenz, Hanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Kočkin, Igor T., Katedra Etnologii i Archeologii Instytutu Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. V. Stefanika (Ukraina)
Kośko, Aleksander, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Kostyrko, Mikołaj, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland (Polska)

26 - 50 z 126 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo