Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2014) Gospodarcze i społeczne znaczenie nieudomowionych zwierząt dla społeczności wczesnoneolitycznych w wybranych rejonach Europie Środkowej Abstrakt   PDF
Beata Honkisz
 
Vol 20 (2015) Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena Abstrakt   PDF
Danuta Minta-Tworzowska
 
Vol 20 (2015) Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013 Szczegóły   PDF
Emila Smółka
 
Vol 20 (2015) Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2 Abstrakt   PDF
Igor Kołoszuk
 
Vol 19 (2014) Interpretując przeszłość – próby poznańskiej archeologii eksperymentalnej epoki kamienia w Biskupinie Abstrakt   PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Łukasz Sawicki
 
Vol 21 (2016) Jednosieczny miecz ze scytyjskiego grobu koło Myrne, stepy ukraińskie Abstrakt   PDF
Oleksandr Shelekhan
 
Vol 20 (2015) Jubileusz 70-lecia Profesor Dobrochny Jankowskiej Szczegóły   PDF
Jacek Wierzbicki
 
Vol 19 (2014) Jubileuszowa Międzynarodowa Archeologiczna Konferencja Naukowa we Lwowie (22-24 maja 2013 r., Lwów, Ukraina) Szczegóły   PDF
Halyna Panakhyd, Przemysław Makarowicz
 
Vol 20 (2015) Kilka uwag na temat antycznej metrologii oraz ceramiki attyckiej okresu geometrycznego i zasad jej dekoracji Abstrakt   PDF
Ewa Bugaj
 
Vol 19 (2014) Konflikty zbrojne w pradziejach. Perspektywy badawcze Abstrakt   PDF
Rafał Skrzyniecki
 
Vol 18 (2013) Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem – polsko-ukraińskie projekty badawcze Abstrakt   PDF
Przemysław Makarowicz, Siergiej D. Lysenko, Igor T. Kočkin
 
Vol 19 (2014) Lotniczy skaning laserowy w polskiej archeologii. Czy w pełni wykorzystywany jest potencjał prospekcyjny metody? Abstrakt   PDF
Łukasz Banaszek
 
Vol 18 (2013) Neolit i epoka brązu w Europie Środkowej w świetle poznańskich badań na cmentarzyskach Abstrakt   PDF
Łukasz Pospieszny
 
Vol 20 (2015) O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka Abstrakt   PDF
Jolanta Małecka-Kukawka
 
Vol 19 (2014) O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości Abstrakt   PDF
Andrzej Rozwadowski
 
Vol 19 (2014) Objazd naukowy studentów II roku archeologii w 2013 r. Szczegóły   PDF
Michał Krueger
 
Vol 21 (2016) Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź 2015 Szczegóły   PDF
Dawid Kobiałka
 
Vol 21 (2016) Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec Abstrakt   PDF
Przemysław Bobrowski, Iwona Sobkowiak-Tabaka
 
Vol 20 (2015) Piece wapiennicze z południowo-zachodniej strefy osadnictwa kultury wielbarskiej w fazie lubowidzkiej na tle porównawczym – przegląd źródeł Abstrakt   PDF
Andrzej Michałowski, Milena Teska
 
Vol 18 (2013) Początki działalności Katedry Archeologii UAM na Pomorzu Środkowym. Akcja weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych Abstrakt   PDF
Dobrochna Jankowska
 
Vol 20 (2015) Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Stanisław Kukawka
 
Vol 21 (2016) Popielnica – ubranie zmarłego? Stratyfikacja społeczna ludności Wielkopolski w świetle istnienia dwóch odmian urn w okresie wpływów rzymskich Abstrakt   PDF
Daniel Żychliński
 
Vol 20 (2015) Possibilities and limitations of research methods of the social structure in the Roman Iron Age in Poland Abstrakt   PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka
 
Vol 21 (2016) Poszukiwanie znaczeń sztuki naskalnej na podstawie badań poświęconych współczesnej twórczości dzieci Abstrakt   PDF
Marek Pankiewicz
 
Vol 21 (2016) Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z posesji przy ul. ks. Posadzego 5 w Poznaniu – z badań przeprowadzonych w latach 2010–2011 Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk
 
26 - 50 z 85 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo