Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20 (2015) Znalezisko serii wiórów ze stanowiska 9 w Dąbrówce, gm. Kowal Abstrakt  PDF
Piotr Osypiński, Katarzyna Pyżewicz
 
Vol 20 (2015) Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim Abstrakt  PDF
Stanisław Kukawka
 
Vol 20 (2015) Topory kamienne i siekiera krzemienna z okolic Giecza (pow. średzki wielkopolski, woj. wielkopolskie) w kontekście osadnictwa neolitycznego Abstrakt  PDF
Elżbieta Indycka
 
Vol 20 (2015) Ceramika z ornamentem pasmowo-grzebykowym z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stan. 4. Przyczynek do studiów nad kierunkami kontaktów interregionalnych ludności grupy łupawskiej Abstrakt  PDF
Jacek Wierzbicki
 
Vol 20 (2015) O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich – wokół teorii, metod i języka Abstrakt  PDF
Jolanta Małecka-Kukawka
 
Vol 21 (2016) Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach projektu Anthemous Valley Archaeological Project Abstrakt  PDF
Jakub Niebieszczański
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo