[1]
Niewiarowska-Rasmussen, E. 2017. På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson. Folia Scandinavica Posnaniensia. 7, (Dec. 2017), 39–48.