[1]
Dunajska, M. 2007. Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige. Folia Scandinavica Posnaniensia. 7, (Dec. 2007), 213-230.