[1]
Niewiarowska-Rasmussen, E. 2007. Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna. Folia Scandinavica Posnaniensia. 6, (Dec. 2007), 53-57.