[1]
Walawender, N. 2007. Ordspräk som öppna formier i dagens svenska. Folia Scandinavica Posnaniensia. 9, (Dec. 2007), 67–79.