[1]
Brodal, J. 2007. Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker. Folia Scandinavica Posnaniensia. 9, (Dec. 2007), 95–101.